קבצים

http://www.sde-boker.org.il/media/sal/pages/676/f39_טופס הרשמה 2017.pdf