קיבוץ שדה בוקר
קיבוץ שדה בוקר
חסר רכיב

תקנון האגודה

07/02/2017
הערות:
1. התיקונים טרם קיבלו את אישור הרשם והם כפופים לאישור זה.
2. נוכח בקשת התנועה להשמטת התיקון שבוצע בסעיף 79 (במסמך ב') הודיע הקיבוץ לרשם כי הוא לא עומד על תיקון סעיף זה.