קבצים

http://www.sde-boker.org.il/media/sal/pages/714/f39_הנחיות לאופן הגשת כתבי יד לאבחון גרפולוגי.pdf