קבצים

http://www.sde-boker.org.il/media/sal/pages/732/f39_תרשים זרימת קליטת חבר חדש.pdf