קבצים

http://www.sde-boker.org.il/media/sal/pages/757/f39_תחזית תרבות יוני (1).pdf