קבצים

http://www.sde-boker.org.il/media/sal/pages/774/f39_אירועי יולי בקריית ההדרכה.pdf