קבצים

http://www.sde-boker.org.il/media/sal/pages/838/f39_תוכנית צלילים במדבר 2017.pdf