קבצים

https://www.sde-boker.org.il/media/sal/pages/630/f39_נוהל קליטת חבר חדש - נספח א.pdf