קבצים

https://www.sde-boker.org.il/media/sal/pages/632/f39_נוהל קליטת חבר חדש - נספח ג.pdf