קבצים

https://www.sde-boker.org.il/media/sal/pages/1490/f39_פירוט הקורסים במסמך אחד.pdf