קבצים

https://www.sde-boker.org.il/media/sal/pages/1550/f39_פלאפון - נספח להסכם למתן שירותי רטן משקי דן 29.09.2020.pdf