קבצים

https://www.sde-boker.org.il/media/sal/pages/830/f39_החלטות ועדות 9.17 - בנושא ביטוח.pdf