קיבוץ שדה בוקר
חסר רכיב

דב גינצבורג

06/07/2016
דב גינצבורג
את שמו של דֹב גינזבורג הזכיר לראשונה שפרדק (אברהם בן-יעקב), ממייסדי שדה-בוקר. הוא סיפר בראיון המקיף עמו גם על הנח"ל הראשון, שנקרא גרעין "צורים": "היה להם מ"מ שעזב אחרי זמן קצר, ואחריו הגיע מ"מ ששווה להזכיר אותו, קראו לו ד¬¬¬ב גינזבורג. דֹב גינזבורג הגיע אלינו בדרגת סגן-משנה מנחל-עוז, שם דני מט היה המפקד ודֹב היה סגנו. הנח"ל היה יוצא מדי פעם לאימונים בגבעות שעל-יד המשק, כולל "נחל העיר-העתיקה", ובאחד האימונים האלה אחד הנח"לאים שלף, כנראה בטעות, ניצרה של רימון ובניגוד לסיפורים דומים אחרים שמאד ידועים, הסיפור הזה לא ידוע: דב גינזבורג נשכב על הרימון ונהרג ושווה שיזכירו אותו וידעו עליו".
בספר "יזכור" חלק ב', בו רשומים החיילים שנפלו אחרי מלחמת העצמאות, נכתב עליו:
"דב גינזבורג, בן שמואל וחיה, נולד בפולין בי"א באדר תרצ"ג, 7.5.1933. הוא למד ב"אורט" בגרמניה ועלה לארץ בשנת 1948 בין מעפילי "אלטלנה" במסגרת עליית-הנוער. הוא היה שנה אחת בתל-יוסף ושנה נוספת בגליל-ים והתגייס לצה"ל לפני שהגיע לגיל הגיוס.
הוריו, פליטי מחנות ברוסיה שעברו את גרמניה והגיעו לארצות-הברית בשנת 1951, שלחו לו מסמכים כדי שיצטרף אליהם אך הוא סירב באמרו: 'אם אסע לאמריקה ישלחוני לקוריאה ושם אהרג. אם ליהרג – מוטב למען המולדת...'.
אחרי שסיים את שירותו הסדיר הצטרף לצבא-הקבע, יצא לקורסים שונים של קצינים וצנחנים. הוא אהב את הנגב ונשא את נפשו להתקשר עם אחד הקיבוצים בו. עשה ימים רבים בנגב בהדרכת טירונים בעבודה ובתרגילי קרב. בבטחון ובשקט היה נותן את פקודותיו ואנשיו היו אומרים לא פעם: 'אחרי דב אנו תמיד מוכנים ללכת'.
בי"ז בתמוז תשי"ג, 30.6.1953, בשעת אימונים, גילה גבורה עילאית: כדי למנוע קרבנות בקרב פיקודיו הטיל עצמו על רימון שעמד להתפוצץ וכך מצא את מותו.
הוא הובא למנוחת עולמים בבית-הקברות הצבאי בנתניה".
בארכיון נמצאים שני צילומים שהיו מונחים בצד זמן רב: צילום של גביע וצילום של משפחה ליד קבר. אלה הם שני צילומים שהמשפחה שלחה לשדה-בוקר בקיץ 1954, ובהם מצולם הגביע שתרמה המשפחה – גביע נודד לפלוגה המצטיינת בספורט על שם סג"מ דב גינזבורג שנפל בנגב בעת מילוי תפקידו. בצילום השני נראה קברו הטרי של דב גינזבורג ולידו דודו ודודתו.
אחיו של דב גינצבורג חי בארצות-הברית ומשפחתו של הדודים שלו גרה בנתניה ולכן ביקשו שיקבר שם.
אביבה.
חסר רכיב