קיבוץ שדה בוקר
חסר רכיב

תקשורת

08/07/2016
נותן השרות: זהר ניר - 054-6344591 - פנימי 2123  מייל: tikshoret@sde-boker.org.il

שעות פתיחה: במהלך שעות העבודה.

תוכן השירות:
מתן שירותי ייעוץ ואחזקה.

שלוחות טלפון
  • אחזקות ותיקונים, 
  • התקנת נקודת שקע אחת בכל חדר מגורים.
  • מכירת חוט טלפון
אנטנת טלוויזיה
  • אחזקות ותיקונים, 
  • התקנת נקודת שקע אחת בכל חדר מגורים – עד 4 שקעים ע"ח הקהילה, מעבר לכך ע"ח החבר (עבודה + חלקים).
  • מכירת כבל טלוויזיה
רשת אינטרנט
  • אחזקות ותיקונים, שקע אחד לדירה (מעבר לכך ע"ח החבר – עבודה + חלקים)
  • מכירת חוטים מגשרים בין המחשב לקיר.
פלאפונים ניידים
  • קשר ושרות מול חברת פלאפון
  • במעבר לעסקה חדשה, הנהלת הקהילה מחליטה על ההסדרים מול החבר והענפים (ניתן בכל עת לקבל בכתב את ההסדר הקיים מהתקשורת)

תקן

1 שקע אינטרנט, 4 שקעי טלוויזיה, 3 שקעי טלפון.

הערות:

א.      התשתית הנוכחית מגבילה את מספר הנקודות הפעילות ל 4 טלוויזיות מקסימום.

ב.      לכל בית מגיע קו אינטרנט יחיד שממנו יוצא הפיצול.


חסר רכיב